Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

ICT services management omvat de informatisering en automatisering

Hoe lang kunt u werken zonder PC, telefoon, netwerk of internet ? En hoe lang houdt uw organisatie het uit zonder ondersteunende informatievoorziening ?

Geen enkele organisatie functioneert nog zonder ICT. Het in stand houden en ontwikkelen van adequate ICT is van levensbelang voor organisaties. Daarmee creëren ze zelfs concurrentievoordeel.

ICT services management omvat de complete ICT dienstverlening: van ICT infrastructuur en applicaties, tot het inrichten en bewaken van ICT processen en organisatie. En van strategisch t/m operationeel niveau.
In dit werkveld spelen diverse ontwikkelingen:

 • toenemende eisen (garanties) aan de ICT dienstverlening als ondersteuning van de primaire processen, die met minder kosten gerealiseerd moeten worden,
 • nieuwe technologische mogelijkheden (mobiele apparatuur, open source, cloud computing, virtualisatie, big data, 3D printen, internet of things, e.d.) en deze benutten voor een betere klantwaarde, effectiviteit en efficiency,
 • plaats- en tijdonafhankelijk werken, hyperconnectiviteit en vervaging van de grens tussen werk en privé,
 • convergentie van ICT met internet, telecom, (sociale) media en creatieve/audiovisuele industrie,
 • reorganisatie van de ICT services a.g.v. gebruik van eigen/mobiele apparatuur van medewerkers/klanten, meer online, grotere dataopslag, cloud computing, offshoring, etc.,
 • toenemende integratie van de verschillende ICT systemen op elkaar of van organisaties in één keten,
 • achterblijvende kennis/ervaring/cultuur van eigen ICT en business medewerkers,
 • snel opeenvolgende nieuwe technologie, die noodzaakt tot continue verandering aansluitend op trends en meer grip op de complexiteit en kosten,
 • borging van de continuïteit, privacy- en informatiebeveiliging, alsmede risicobeheersing.

Het is de taak van de ICT servicesmanager (CIO) om de ICT dienstverlening continu aan te passen aan de wijzigende business behoeften en technologische mogelijkheden.
De ICT manager heeft een visie, draagvlak daarvoor en kan deze stapsgewijs realiseren met eigen medewerkers en externe leveranciers.

In onderstaand schema (gebaseerd op BiSL) is het werkterrein van de informatisering tussen de bedrijfsvoering en de automatisering voor de verschillende niveaus afgebeeld. ICT services omvat de informatisering en automatisering.

Besturing ICT-servicesmanagement

Projectable levert ervaren interim ICT managers die zorgen voor:

 • Lijnmanagement: het professioneel aansturen van uw ICT specialisten en veranderingen doorvoeren vanuit de business;
 • Informatiemanagement (vraagkant c.q. opdrachtgeving van ICT):
  - onderkennen van ICT trends en mogelijkheden in de branche,
  - pro-actief inspelen op ontwikkelingen binnen de organisatie en ICT mogelijkheden,
  - ICT evalueren vanuit klant- en ketenperspectief binnen de kaders van bedrijfsplannen, informatie architectuur, gewenste prestaties, kosten en risico’s;
 • Projectmatig verbeteren en uitbouwen van ICT voorzieningen (portfolio management);
 • Service Level Management met klanten en in/externe ICT leveranciers (Demand en Supply Management);
 • Functioneel beheer: tactische en operationele afstemming van de ICT (ERP) op de veranderende eisen en wensen van de business (m.b.v. BiSL als referentiekader);
 • Gebruiksbeheer: gebruikersondersteuning, databeheer en operationele ICT aansturing;
 • Applicatie management incl. probleem-, wijzigings- en configuratiebeheer (m.b.v. ASL en ITIL als referentiekader);
 • Technisch beheer en incident management van de ICT infrastructuur (m.b.v. ITIL als referentiekader);
 • Kwaliteitsmanagement (conform EFQM of INK richtlijnen);
 • Organiseren en standaardiseren van ICT processen en producten (service catalogus).

Projectable levert interim ICT managers en directeuren (CIO's) aansluitend bij uw organisatie. Kies voor een nadere kennismaking.
Daarnaast voeren we project en regie audits uit om u een onafhankelijk advies te geven op de actuele situatie.