Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Interimmanagement is operationele leiding én verandering

Voor Projectable levert een interim lijnmanager/teamleider van uw gegevensverwerkende, consultancy of ICT afdeling niet alleen tijdelijke managementcapaciteit; het gaat om meer:

Taken interim manager

 • extra kennis/ervaring én energie;
 • de frisse blik van een (overgekwalificeerde) buitenstaander;
 • een breekijzer: iemand die veranderingen realiseert;
 • focus op opdrachtuitvoering (geen interne carrière/belangen);
 • coaching van eigen medewerkers; en
 • direct inzetbaar met resultaten op korte termijn.

Projectable levert senior managers en directeuren, die de problemen
opsporen en de oplossingen samen met u bespreken.
Na uw accoord stelt de manager doortastend orde op zaken. Snel, maar altijd gedegen en complementair aan de beschikbare capaciteiten in uw eigen organisatie.
Wij werken aan een duurzaam resultaat, gebaseerd op een zorgvuldige aanpak en breed draagvlak.
Met een beperkte tijdelijke inzet heeft u veel effect.

Kenmerken van ons succes (managementstijl) zijn:

 • Pro-actief leiderschap:
  verantwoordelijkheid nemen, direct ingrijpen als dit nodig is, zelf het goede voorbeeld geven, en de juiste teamgeest neerzetten;
 • Veranderingen realiseren:
  inhoud geven en draagvlak creëren voor nieuwe werkwijzen en business;
 • Resultaatgericht (praktisch):
  complexiteit terugbrengen tot haar essentie/eenvoud, hoofd- en bijzaken onderscheiden (prioriteiten stellen) en goed organiseren (plannen);
 • Professioneel:
  jarenlange ervaring in realisatie van veranderingen in de ICT, organisatie+administratie en management t.b.v. de business;
 • Communicatief (transparant):
  wat mag men wel en niet verwachten (duidelijke doelen en spelregels afspreken) en alle relevante spelers informeren en betrekken;
 • Mensgericht:
  verandering afstemmen op betrokken medewerkers (o.a. door coaching) en aanwezige kennis, ervaring en motivatie gebruiken.

De focus van interimmanagement ligt op het (bege)leiden van medewerkers met hun zichtbare én onzichtbare behoeften (cultuur).
Het (h)erkennen van de totale mens maakt lijnmanagement meer succesvol.

Veranderingen zijn er in gradaties:
1. een hogere ambitie realiseren,
2. een nieuwe visie verwezenlijken,
3. reorganiseren, of
4. saneren (bij een crisis).

Kijk ook op pagina's Transformatie en Businessplanning.
Voor meer specifieke informatie over ICT services management klik hier.

Projectable levert senior interim managers passend bij uw organisatie. Kies voor een nadere kennismaking.