Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Projectmanagement vergt focus én regie

Een goede projectmanager is essentieel voor het welslagen van een complexe, omvangrijke ICT of organisatie verandering. Hij moet -als interim professional- de complete verantwoordelijkheid van een project kunnen overnemen. Daarbij zal hij vooraf aangeven wat wel en niet ‘kan’ en dit continu gedurende het projectverloop bewaken. Anders gezegd hij zal de ambities (het ‘willen’) in balans moeten houden met de mogelijkheden (het ‘kunnen’).

Het 'willen' wordt met name bepaald door de gewenste omvang (soort veranderingen en aantal betrokkenen), kwaliteitseisen, complexiteit (samenhang tussen de delen en aspecten van verandering), andere parallelle projecten en realisatietijd van het project.
Het 'kunnen' wordt bepaald door de ervaring (routine), beschikbare techniek, mankracht en geld, bereidheid (commitment) en hoeveelheid tijd en geld om gestelde doelen te halen.
Naarmate de kwaliteitseisen zwaarder worden door bijv. meer functionaliteit of beveiliging zullen de kosten hoger worden. Doorgaans kiest men voor een evenwicht in het programma van eisen en de beschikbare (geld)middelen. Binnen het programma van eisen zullen dan prioriteiten gesteld worden om een juiste balans te vinden in de diverse eisen. Dit is de basis voor een integraal ontwerp.
Bij veel (ICT) projecten wordt het 'kunnen' te optimistisch ingeschat en moet men gaandeweg inleveren op kwaliteit of meer tijd/geld besteden, waardoor men achter de 'feiten' aanloopt, de frustratie en kosten toenemen.
Doe de Project Self Scan om te bepalen of het ‘willen’ en ‘kunnen’ voor uw project in balans zijn.

Als het 'willen' en 'kunnen' uit balans zijn loopt de voortgang van het project direct gevaar.

Bij grote ICT projecten kan een (technisch) probleem of vertraging in een onderdeel direct consequenties hebben voor andere gerelateerde delen en daarmee de gehele oplevering voor de business verstoren.
Kleine verstoringen moeten daarom zo snel mogelijk gecorrigeerd worden binnen de afgesproken marges.

Prioriteiten projectmanagementVoor grotere correcties is het van belang dat er met de opdrachtgever heldere prioriteiten zijn afgesproken.
Dan gaat het vooral om prioriteit tussen omvang (scope) en kwaliteit versus beschikbare capaciteit (geld) en tijd voor oplevering van projectresultaten.
Extra wensen zullen extra capaciteit en/of tijd vergen.
Is de opleverdatum bijvoorbeeld belangrijker dan het budget, dan kan de projectmanager extra mankracht inzetten. En een tegenvaller bij de technische realisatie kan een gedeeltelijke oplevering noodzakelijk maken, als de opleverdatum gehandhaafd moet blijven.

Naast een goede afstemming met de opdrachtgever(s) en omgeving onderscheidt de projectmanager zich door zijn professionaliteit en regievoering aan medewerkers.

Is het een hecht team waarbij 'alle neuzen' dezelfde kant op staan of zijn er verschillen van inzicht over de scope, aanpak en/of haalbaarheid. Projectable participeert in projectmatig creëren bij Phaos.

Goed projectmanagement

Vanuit Projectable vervullen we diverse senior project- en programmamanagementrollen, vooral bij de verandering van ICT, processen, organisatie en besturing. Allereerst als interim manager, maar ook als auditor of coach van grote ICT projecten. Tenslotte hebben we ook meegewerkt aan diverse projectmanagement opleidingen. De methoden en technieken -zoals Prince2, IPMA en agile ontwikkeling- beheersen we tot in de puntjes.
T.b.v. meer informatie over projectbewaking verwijzen we naar projectbeheersing en auditing; de eerste pagina bevat tevens handige tools voor projectplanning.
Programmamanagement wordt verder toegelicht op de volgende pagina.