Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Project audit levert meer kwaliteit tegen minder kosten

Weet u of uw (ICT) project de afgesproken kwaliteit, op tijd en binnen budget gaat opleveren ?
De afbreukrisico's van niet functionerende of slecht beveiligde ICT worden als maar groter en eigen medewerkers zijn vaak te optimistisch.
Voor € 6.000 - € 10.000 heeft u een compleet onafhankelijke evaluatie met gerichte aanbevelingen.

Uit onderzoek blijkt dat veel (ICT) projecten en programma's lastig beheersbaar zijn, met als gemiddeld resultaat:
Ø 16% minder functionaliteit of kwaliteit,
Ø 12% latere oplevering dan gepland, en
Ø 22% hogere kosten.

Voor een gemiddeld ICT project van € 900.000 betekent dit circa € 198.000 extra projectkosten, excl. de bijkomende effecten en kosten voor de business.
Een goed advies voor bijsturing betaalt zich al snel terug.

Projectable voert een professionele project audit (review) uit in 5 stappen:

 1. Afstemming met de opdrachtgever en project/programmamanager;
 2. Uitzetten van een uitgebalanceerde maatwerk vragenlijst bij betrokkenen
  18-30 aspecten kunnen worden beoordeeld, onderverdeeld naar diverse thema's, bijvoorbeeld:
  - Context: doelen/verwachtingen, match bedrijf(sbeleid), organisatorische+technische complexiteit, acceptatiecriteria,
  - Kwaliteit van opgeleverde ICT resultaten per fase: planning, ontwerp, realisatie, test, implementatie, evaluatie,
  - Aanpak: projectorganisatie, projectplanning+bewaking, kwaliteit+risicobeheersing, kostenbewustzijn, veranderaanpak,
    communicatie en besluitvorming, lerend vermogen, relatie toeleveranciers,
  - Betrokkenen: sponsorship, deskundigheid internen+externen, gebruikersinbreng, samenwerking;
 3. Verwerken van de ingevulde vragenlijsten tot eerste conclusies (overzicht van aandachtspunten)
  U ontvangt een statusrapportage over alle thema's, aspecten en vragen, verbijzonderd naar groepen respondenten;
 4. Nader (feiten)onderzoek van de geselecteerde aandachtspunten (zwakke plekken);
 5. Presentatie van de conclusies en concrete aanbevelingen.

Wij werken met diverse projectmanagement methoden en sluiten aan op de 'best practices', zoals Prince2, MSP en OGC gateway review. Onze ICT specialisten zijn onafhankelijk, maken scherpe risico analyses van zwakke+sterke punten en gebruiken effectieve/efficiënte scanning tools.
        Dashboard project audit

Binnen 1-2 weken kunt u gerichte maatregelen nemen om het project/programma bij te sturen.
Daarmee bespaart u uw organisatie veel narigheid en een hoop extra kosten.

Voor directe afstemming over de mogelijkheden en planning, bel 033-4562222.
Wij hebben verschillende project audits of periodieke monitors uitgevoerd voor omvangrijke complexe ICT projecten/programma's tot € 40 miljoen, zie referenties.
Naast auditing van ICT projecten beschikt Projectable over diverse andere quick scans.

Doel audit assessment evaluatie review monitor risico analyse is de slaagkans van ICT IT project programma te vergroten.