Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Bij veel organisaties is een ICT project geen routine...

Achteraf blijkt vaak dat de organisatie zich onvoldoende heeft voorbereid, simpelweg omdat men er geen weet van had. Of dat men dacht dat het wel sneller kon.

Projectbeheersing Projectable is specialist in projectbeheersing met:

 • Beoordeling projectplannen en -kosten;
 • Afstemming/onderhandeling passende contracten;
 • Dagelijkse aansturing van projectmedewerkers;
 • Projectorganisatie en -planning;
 • Projectbewaking (kwaliteit, doorlooptijd en kosten);
 • Projectdoorlichting (risicomanagement);
 • Implementatievoorbereiding;
 • Advies inzake projectinrichting en besluitvorming;
 • Workshops, training en gereedschappen.

Voor adequate projectbeheersing maken wij gebruik van:
- Duidelijke projectstructuren t.b.v. doelgerichte oplevering van resultaten (Prince2);
- Business Cases (batenmanagement) om de kosten vooraf te beoordelen en dan te bewaken;
- Risicoanalyse om vroegtijdig gerichte actie te nemen op mogelijke risico's;
- Overzichtelijke projectrapportages t.b.v. besluitnemers;
- Eigen instrumentarium bij de projectplanning (zie hieronder);
- Workshop voor stuurgroepen, projectteams en deelnemers uit de staande organisatie;
- Verander Scan om het verandervermogen vast te stellen.

Een gedegen projectplanning is de basis voor een goede projectbeheersing. Daarbij gebruiken we eigen instrumentarium: de Projectplanner. Dit is gratis te downloaden is en omvat globaal de volgende functies:

 • vastleggen/muteren van activiteiten in een netwerkplanning;
 • tekenen van activiteiten in een tijdschema (Chant Chart);
 • bewaken van voortgang a.d.h.v. begin/einddata en %gereed (berekenen van verwachte einddata o.b.v. een gedeeltelijke realisatie)
 • toewijzen van activiteiten aan resources (resourcesplanning);
 • toewijzen/bewaken van kosten aan resources (kostenplanning).

Klik hier voor een brochure.

   Voordelen planmatig werken

Een planmatige aanpak is vaak effectiever en efficienter dan trail & error. Goede voorbereiding is cruciaal, bijv. met de Project Self Scan voor ERP projecten. T.b.v. een meer gedetailleerd inzicht is een uitgebreid risicoanalyse tool beschikbaar, zie pagina Quick Scans.
Door kwantificering van de risico's vooraf wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om falen, uitstel en hoge kosten te voorkomen. Klik hier om een artikel over Risicomanagement te downloaden.