Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Projectmatig werken verhoogt uw veranderpotentieel

Projectmatig werken is een veelgebruikte manier om veranderingen door te voeren. Helaas gebeurt dit in veel organisaties maar ‘half’. Iedereen ‘weet’ hoe het moet, maar het wordt maar zelden juist en compleet toegepast. De consequenties zijn misverstanden, vertraging en frustratie.
Met de juiste aandacht kan projectmatig werken een competentie van de organisatie worden, waardoor de organisatie zich sneller kan ontwikkelen.

Niveaus projectmatig werken

Projectmatig werken kent verschillende niveau’s:

 1. Improviseren:
  - net gestart met projectmatig werken (geen projectmatige rollen benoemd),
  - projectmanager (PM) is coördinator (focus op aanpassing),
  - geen onderscheid tussen lijn- en projectwerk,
  - instrumentarium per PM;
 2. Instrumenteren:
  - projectmatige rollen zijn beschreven,
  - PM heeft focus op projectbeheersing (harde kant/intern gericht),
  - instrumenten en formats zijn vastgesteld,
  - uitwerking processen, methoden, technieken en hulpmiddelen;
 3. Rollen hanteren:
  - competenties/vaardigheden uitgewerkt en getraind per rol,
  - elkaar aanspreken op de projectmatige rol (teamleden vullen hun rol zelfstandig in) met een goede balans opdrachtgever/nemer (realistische planning),
  - PM heeft focus op samenwerking met stakeholders (zachte kant/extern gericht),
  - gestandaardiseerde instrumenten en formats (incl. projectaudits);
 4. Formaliseren:
  - project- en lijnwerk sluiten naadloos op elkaar aan (opgenomen in P&C cyclus),
  - PM heeft focus op afstemming op andere projecten/ontwikkelingen,
  - projectportfolio is opgenomen in meerjarenplanning,
  - project- en lijninstrumenten sluiten op elkaar aan;
 5. Integreren:
  - projectmatige rollen zijn aparte functies geworden,
  - projectmatig werken is verankerd in de organisatiestructuur (matrix),
  - PM heeft focus op leiderschap (lange-termijn veranderingen),
  - start strategische programma’s (bestaande uit meerdere projecten).

Ieder niveau heeft eigen kenmerken en is basis voor volgend niveau. Ondersteuning vanuit een Projectenbureau (als service of stuur-unit) kan een belangrijk hulpmiddel zijn.
Projectable ondersteunt uw organisatie te groeien in projectmatig werken en meer veranderpotentieel.