Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Quick Scan oftewel meten is weten…

Projectable kan uw organisatie, bedrijfsvoering, programma of project in korte tijd doorlichten met een quickscan. Op basis van een dergelijk onderzoek kunt u gerichte maatregelen nemen voor verbetering van het resultaat. De auditkosten zijn een fractie van de besparingen van budgetoverschrijding, uitloop of onvoldoende kwaliteit. De Business Case voor een scan is nagenoeg altijd positief.
Klik hier voor een brochure.

Voor doorlichting van de huidige (gewenste) situatie hebben we specifieke scans op de volgende werkterreinen:

 • Dienstverlening (klantgerichtheid);
 • Bedrijfsprocessen (Operational Audit);
 • Kwaliteitsniveau (volgens het INK-model);
 • Verandering (bereidheid en capaciteit om te veranderen);
 • Organisatiecultuur;
 • Management (sturing en beheersing);
 • Teamwork en samenwerking;
 • Projectuitvoering (project review of Prince2 risico analyse);
 • Aansturing van projecten (regie audit)
 • ICT scan van organisatie, processen, beveiliging, kosten en uitbesteding;
 • ICT software ontwikkeling en leveranciersmanagement.

Spindiagram quick-scan

Project Scan
Met deze meting krijgt men een compleet overzicht van de actuele projectrisico’s en kan men mislukkingen of afwijkingen tijdig bijstellen. Zowel de opgeleverde resultaten, uitvoering en bemensing, als de haalbaarheid in de projectomgeving worden beoordeeld.
Tussentijdse doorlichting van een ICT programma is onmisbaar bij grote investeringen of belangrijke opleverdata. Meer informatie staat op de pagina Projectmanagement of in een apart artikel over Risicomanagement.

Kijk naar ons aanbod voor een project audit.

Proces Scan
In de Proces Scan wordt de administratieve bedrijfsvoering in detail onderzocht op:
- kwaliteit: betrouwbaarheid, doorlooptijd, aansluiting op klantwensen en flexibiliteit;
- efficiëntie (kosten) in relatie tot ICT en organisatie;
- aansturing, managementinformatie, communicatie en kennis/ervaring van betrokkenen;
- beschrijving en normering van de producten en processen.
Met behulp van een uitgebreide meting worden knelpunten opgespoord en een voorstel voor aanpak gemaakt.

Verander Scan
Voor gerichte communicatie naar betrokkenen in veranderprocessen is het zaak dat men weet welke problemen en weerstanden er zijn met betrekking tot de beoogde veranderingen. Aan de hand van een vragenlijst wordt het veranderingsvermogen (willen én kunnen) bepaald. Op basis daarvan is gerichte actie mogelijk. Meer informatie bij Verandermanagement.

Second opinion
U kunt ook uw plannen door ons laten doorlichten op diverse aspecten als haalbaarheid in termen van resultaat, tijd, geld en risico’s. Ook een analyse van de projectorganisatie of kwaliteitsaspecten kan zeer zinvol zijn.
De ervaring leert dat een dergelijke expert opinion enorm helpt om de originele plannen te verbeteren. Zo gaat men ‘meer beslagen ten ijs’.

Projectable heeft uitgebreide ervaring met project auditing en risicomanagement. Kies voor een nadere kennismaking.

Doel Quick Scan is doelgerichte risico analyse audit review check evaluatie onderzoek van actuele situatie voor start van verandering.