Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Regie audit meet de sturing van ICT ontwikkeling

Dat ICT projecten en programma's lastig beheersbaar zijn, lezen we dagelijks. Het tegelijk managen van een aantal complexe projecten/programma’s binnen één organisatie is echter nog moeilijker.
Actuele knelpunten zijn vaak de aansluiting op veranderingen in de omgeving (bedrijfsstrategie), vertaling van beleid naar uitvoering, dynamische besturing als projecten vertragen, beperkte capaciteiten voor begeleiding c.q. implementatie en het leveranciersmanagement. Bij grote projectportefeuilles gaat het snel om budgetten van enkele tientallen miljoenen euro’s.

Is de overall sturing van veranderprojecten in uw organisatie goed geregeld ?

In onderstaand schema (gebaseerd op BiSL) is de sturing van projecten in zijn context geplaatst. Centraal staan het informatie management en project portfolio management.

ICT besturing

Projectable is specialist in de aansturing van ICT projecten. In onze regie audit doen we onafhankelijk onderzoek naar de diverse aspecten van regievoering over de ICT ontwikkeling, zoals:

 • Business alignment:
  aansluiting op bedrijfsdoelen, volgen externe ontwikkelingen, keuzecriteria en besluitvorming;
 • Informatiemanagement:
  overzicht informatiehuishouding, informatiebeleid/plan en functioneel beheer;
 • Batenmanagement:
  gebruik van Business Cases, realisatie bedrijfsdoelen en samenwerking met de business;
 • Project portfolio management:
  overall projecten en resources planning/bewaking, processen en tools, rapportage en bijsturing;
 • Project/programma management:
  projectplanning/bewaking, kwaliteit en risicobeheersing, projectleiding en projectmatig werken;
 • Leveranciersmanagement:
  demand management, contracten, sla’s, rapportage/evaluatie en samenwerking met leveranciers.

Met een regie scan (review) kunnen we in korte tijd de regiefunctie van de ICT ontwikkeling of het portfolio management van de ICT projecten doorlichten. Wij sluiten daarbij aan op de 'best practices' van BiSL, ASL, Prince2, MSP en MoP.
Onze regie audit is onafhankelijk en we maken heldere analyses met effectieve/efficiënte scanning tools.

Naast regie auditing beschikt Projectable over diverse andere quick scans.