Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Ondernemen is vooruitzien

Als je niet weet naar welke haven je wilt zeilen, is geen enkele wind de juiste ...
Een duidelijke koers geeft energie !

Van de bedrijven die failliet gaan, komt dat in 10% van de gevallen door gebrek aan deskundigheid in 30% door gebrek aan samenwerking en in 60% van de gevallen door gebrek aan visie en bezieling.

In een visie of businessplan worden de richting en stappen (criteria) bepaald voor de toekomstige ontwikkeling van de organisatie. Een goede visie is concreet, samenhangend, haalbaar (passend in zijn context) en wordt gesteund door de sleutelpersonen in de organisatie.
Voor een dergelijk resultaat is het essentieel dat alle sleutelpersonen hun bijdrage leveren. Aandacht, respect en interesse zijn nodig om het ‘nieuwe’ samen met elkaar aan te gaan. Als weerstand of eigen belangen de boventoon voeren, verloopt het proces stroef en wordt de visie een slap compromis.

Succes ontstaat als organisaties problemen van mensen oplossen en daarmee waarde creëren. Soms zijn dat zaken waarvan men nog geen idee had, dat ze dit wilde hebben.

Organisaties zijn vooral gericht op winst op korte termijn (kostenreductie). Dat vertaald zich dan in ‘operational excellence’. Succesvolle organisaties daarentegen zijn vooral geïnteresseerd in mooie producten/diensten en goede communicatie met klanten. Dat vergt meer creativiteit en psychologie.Business plan


Projectable beschikt over prima procesbegeleiders, diverse workshop tools en relevante branchekennis om uw businessplanning tot een succes te maken.Een visieworkshop bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

  • Kennismaking (drijfveren, ambities en verwachtingen),
  • Inventarisatie van ontwikkelingen en trends,
  • Kansen en bedreigingen (voor producten en diensten),
  • Behoeften van klanten aan nieuwe producten/diensten,
  • Missie en visie (filosoferen over de essentie en samenhang),
  • Toetsing van de visie bij medewerkers,
  • Elementen voor visieverwezenlijking vanuit verschillende invalshoeken (klant, aansturing, systemen en cultuur),
  • Waardering van de huidige situatie,
  • Vaststellen van kwaliteiten en tekortkomingen ('ist-soll'),
  • Activiteiten en projecten benoemen.

De realisatie van de visie is vooral afhankelijk van de noodzaak/ambitie, strategie, middelen, organisatie en samenwerking. En voor grote organisaties is de communicatie met medewerkers (‘bezieling’) erg belangrijk. Zie ook pagina Verandermanagement.
Vooraf kan de veranderingsbereidheid en -vermogen van de organisatie vastgesteld worden met een Verander Scan.