Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

ICT sourcing vergt onafhankelijk advies

Externe inhuur of complete uitbesteding is in onze tijd van toenemende specialisatie niet meer weg te denken. (Out)sourcing van ICT wordt steeds meer toegepast. Doelen zijn over het algemeen kostenreductie, meer continuïteit en inzet van specifieke kennis (innovatie), kortere time-to-market en meer focus op de kernactiviteiten van de organisatie.
Deze doelen worden vaak niet gehaald met de nodige frustraties over en weer. De klant voelt zich ‘geleefd’ door de leverancier en de leverancier klaagt over de ‘gebrekkige coördinatie’ aan de klantzijde.
Er is een onbalans in deskundigheid tussen klant en leverancier. De leverancier wil scoren en presenteert een ‘kale’ prijs; het meerwerk blijkt later. Daarnaast ontbreekt het professioneel opdrachtgeverschap nogal eens, vooral bij de overheid. Een onafhankelijk adviseur met ervaring en overzicht wordt gemist …

Toezicht ICT sourcingBij grote infrastructurele projecten in de bouw wordt daarom gewerkt met
een aparte architect/toezichthouder.
Hij ondersteunt de opdrachtgever onafhankelijk van de aannemer en kan bemiddelen tussen de wensen van de klant en de mogelijkheden van de aannemer. Naast een beter resultaat levert dit de nodige kostenbesparingen op.

Opdrachtgevers hebben voldoende ‘contra’expertise nodig om leveranciers goed te kunnen aansturen. Hiermee zorgen zij tevens voor een adequate kwaliteits- en kostenbewaking van de uitbesteding.

Een voorbeeld. Uitgaande van een gemiddelde ERP implementatie van € 1 miljoen blijken de onvoorziene kosten achteraf doorgaans zo’n € 350.000 ! Terwijl met een investering van € 60.000 (6%) in onafhankelijke projectbewaking deze extra kosten met 40-70% verminderd kunnen worden. Ervaring leert dat dit € 80.000-185.000 netto bespaart en de kwaliteit aanzienlijk verhoogt.

Van oudsher is de ICT vanuit een ‘technolgy push’ gegroeid. Het is niet eenvoudig om de historisch gegroeide aanbodoriëntatie om te vormen naar vraagoriëntatie. En dat werkt naar twee kanten. Naar de ICT dienstverlener, die gedwongen wordt zich op de klantvraag te richten, en naar de ICT gebruiker, die moet leren zijn vraag scherp te formuleren.
Outsourcing van ICT (ontwikkeling en beheer) vereist een gedegen aansturing. Door scheiding van management en uitvoering moet de klant zich meer richten op beleid en coördinatie. Daarnaast moet de eigen organisatie op orde zijn: ‘Never outsource a problem’.

Projectable bekijkt standaard de volgende succesfactoren:

 • Actuele sourcing (activiteiten/niveau van uitbesteding, afhankelijkheid),
 • Aanbesteding en selectie van leveranciers,
 • Contracten en Service Level Agreements,
 • Performance Measurement a.d.h.v. zelfgekozen KPI’s, zoals:
  - kwaliteit van opgeleverde resultaten,
  - kosten,
  - aansluiting bij de klantverwachting (klantgerichtheid),
  - tijdigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit (operationeel en contractueel),
  - samenwerking en communicatie met leveranciers,
 • Rapportage en periodieke controle (evaluatie),
 • Verwachte knelpunten en risico’s,
 • Intern beleid, coördinatie en aansturing (Demand Management),
 • Business Cases (batenmanagement) voor regiebewaking,
 • Mogelijkheden van verdere samenwerking met leveranciers voor kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en/of doorlooptijdverkorting (Value Chain mapping),
 • Overdracht van mensen/middelen.

Voor leveranciersmanagement heeft Projectable een speciale Quick Scan. Tijdige aanpak van tekortkomingen voorkomt veel extra kosten en frustratie bij betrokkenen.