Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Goed informatiemanagement als basis

Veel organisaties zien door de groei van hun bedrijfsinformatie 'door de bomen het bos niet meer'. Als de informatievoorziening niet meer aansluit op de bedrijfsontwikkelingen en op elkaar door de verschillende functionele, technologische en organisatorische veranderingen, hapert de bedrijfsvoering.
Gevolgen zijn geen gerichte besturing, inefficiëntie, productOntwikkeling ICT omgevingie uitval en fraude.

Organisaties hebben heden-ten-dage een grote diversiteit aan systemen in de verschillende bedrijfsonderdelen. Van maatwerk basissystemen (voor de primaire productieprocessen) tot kantoorautomatisering, en van gegevensuitwisseling via email/webportals tot specifieke (standaard) systemen voor financiële, personeels-, inkoop- en projectenadministratie.
De ontwikkeling en het beheer van deze systemen is bovendien voor een belangrijk deel uitbesteed aan ICT leveranciers.

Mede door deze grote diversiteit in systemen en ontwikkelingsfasen, is er nogal eens sprake van gebrekkig functioneren c.q. gebruik van deze systemen en aansluiting op nieuwe technologische mogelijkheden. De bedrijfsvoering mist adequate informatie en vernieuwingen zijn nauwelijks meer te implementeren door de grote complexiteit (kosten).
Ondertussen moet het bedrijf wel reageren op de markt met nieuwe producten/klanten (beleid), fusie of reorganisatie, kostenreductie, maatregelen a.g.v. nieuwe wet/regelgeving, etc.

Informatiemanagement voert de inhoudelijke regie op de informatievoorziening (ICT) als intermediair tussen business (vraag) en leverancier (aanbod).
Het adviseert en ondersteunt de business bij het formuleren van hun informatiebehoeften, de uitvoering van informatiebeleid en informatiegerelateerde vraagstukken in veranderings- en reorganisatietrajecten.

De Projectable informatiemanager creëert orde en structuur in de informatievoorziening door:

 • Eenduidigheid in begrippen en functionele samenhang van de bedrijfsinformatie;
 • Overzicht van uw informatiehuishouding (waar is welke informatie opgeslagen);
 • Bewaking van de inhoudelijke en programmatische consistentie van ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening tussen de verschillende werkterreinen binnen de organisatie;
 • Kwaliteitsbeoordeling van de informatievoorziening (en aansluiting hiervan op de bedrijfsprocessen, organisatie en mensen) en verwachte ontwikkelingen;
 • Afstemming van uw informatievoorziening op de nieuwe bedrijfsdoelen, informatie architectuur, gewenste prestaties en risico’s (IT governance), vastgelegd in informatiebeleid en -plan:
  - informatiebeleid: de algemene visies en uitspraken die richting geven aan de ontwikkeling en inrichting van de informatievoorziening,
  - informatieplan: een beschrijving van de gewenste informatievoorziening inclusief actieplan (projecten kalender en budget) voor de realisatie daarvan;
 • Bewaking van de in/externe ontwikkelingen (kennismanagement) en advisering m.b.t. ondersteuning van de bedrijfsvoering door ICT;
 • Bijdragen aan portfoliomanagement voor prioriteitenstelling en samenhang van projecten;
 • Kaders voor continue verbetering van de informatievoorziening en het functioneel beheer;
 • Adequaat data management en oplevering van managementinformatie uit de verschillende ICT systemen.

Bij de informatiebeleids- en planvorming wordt aangehaakt bij de businessplanning op bedrijfsniveau. Het informatieplan wordt daarmee een verdieping van het bedrijfsbeleid op ICT vlak.

Met goed informatiemanagement wordt het geïntegreerd gebruik en beheer van de informatievoorziening echt inhoud gegeven, pro-actief ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en zijn veranderingen snel en goedkoop te implementeren. Projectable ondersteunt uw informatiemanager met advies en interim capaciteit.