Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Bezuinigen met de kaasschaaf of anders …

In de huidige 'crisis'tijd, waarin bedrijven ineens geconfronteerd worden met scherpe omzetdalingen, is het noodzaak snel en adequaat in te grijpen. Veel directies worden overvallen door de snelheid van veranderingen en totale ‘ommekeer’ in hun markten. Zij komen niet verder dan harder werken.
Bij bezuinigen worden ‘luxe’ goederen en diensten geschrapt, zoals opleidingen of onkostenvergoedingen. Daarnaast worden grote investeringen (risico’s) vooruit geschoven. In tweede instantie worden contracten met ingehuurde krachten stopgezet en wordt de kaasschaafmethode gehanteerd, waarbij ieder organisatie onderdeel een kleiner budget krijgt toegewezen. Bij vaste medewerkers worden de loonrondes en bonussen verlaagd.
Nadeel van deze bezuinigingen is dat men zich volledig richt op algemene organisatiebrede kostenreducties. Dat wat niet goed functioneert of niet efficiënt draait, blijft gewoon doorgaan.

Zou het niet beter zijn daar in te grijpen waar het rendement, de levertijd of kwaliteit voor de klant echt kan worden verbeterd ?

Voorbeelden van waardeverbetering en kostenbesparing voor de klant zijn:

  • Standaardiseren/beperken/afstoten van diensten, waardoor de prijs kan zakken;
  • Zien wat er gebeurt in de waardeketen en alle -voor de klant- niet relevante zaken verwijderen (lean management);
  • Overzichtelijke stuurinformatie over de gehele productieketen van ‘zand naar klant’ (ook voor medewerkers t.b.v. zelfsturing);
  • Vermindering van het aantal processtappen vóór de verkoop (bijv. controle achteraf i.p.v. vooraf);
  • Procesoptimalisatie, workflow management, meerdere productielijnen (bijv. standaard en maatwerk);
  • Flexibele en volledige arbeidsinzet (werk verdelen);
  • Ontwikkel medewerkers (kwaliteiten) om het systeem constant te verbeteren;
  • Gebruik van betrouwbare/bewezen technologie die mensen en processen ondersteunt (bijv. internet voor geautomatiseerde klantcommunicatie);
  • Frisse kijk van een ‘buitenstaander’ op de werkprocessen (bij dergelijke procesoptimalisaties zijn 15 tot 30% kostenbesparingen te realiseren);
  • Invoeren van technologische (ICT) innovaties voor duurzame waardevermeerdering.

In ‘goede tijden’ wordt vaak de basis gelegd voor foute beslissingen. Omdat men het breed heeft, wordt er niet zo scherp op de resultaten gelet. Er is sprake van (omzet)groei en dat is toch voldoende. Echter menige bedrijfs- en overheidstak krijgt eens in de 5 à 8 jaar te maken met een totale omwenteling. Het is zaak daarop voorbereid te zijn. Pro-actief i.p.v. re-actief.

Voorbeelden van actuele omwentelingen (veranderingen) zijn:
- herschikking van internationale machtsverhoudingen en terreurdreiging;
- nieuwe technologie als aanjager van nieuwe mogelijkheden (3D printers, big data, internet of things, e.d.);
- razendsnelle (internet)communicatie en handel over de wereld;
- toenemende verwevenheid van zaken (technologische integratie, afhankelijkheid en risico's);
- minder zekerheden door snelle veranderingen op tal van terreinen;
- klimaatveranderingen (milieuvervuiling en -maatregelen door de overheid);
- demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei en vergrijzing);
- toenemende individualisering (gelukstreven) en minder aanpassing aan de sociale/gangbare praktijk
   (minder realiteitsbesef: facts don't work/emotions rule);
- culturele vermenging, ont/verzuiling en integratie van werk en privé;
- meer behoefte aan veiligheid, eenvoud en traditie (tegenkrachten vanuit minder bedeelden);
- toenemend consumeren (de massa 'regeert', maar wil geen verantwoordelijkheid);
- moeizaam herstel van de financiële crisis en macht van grote merken zoals Apple en Google;
- regulering en deregulering (globalisering en marktwerking).

Organisaties moeten niet alleen bij tegenwind bezuinigen, maar moeten zich voortdurend de vraag stellen of de dienstverlening effectiever/efficiënter kan en of deze in de toekomst nog steeds van toegevoegde waarde is voor klanten (Kaizen). Dit vraagt om businessplanning en procesmanagement, waarbij de klant centraal staat bij de inrichting van werkprocessen.
Projectable kan de potentiële verbeteringen in gegevensverwerking boven water krijgen met diverse Quick Scans en deze vervolgens implementeren.