Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Internet communicatie maakt alles dichtbij

Communicatie via internet is niet meer weg te denken in onze hedendaagse samenleving, terwijl email nog pas 15 jaar geleden opkwam. Internet heeft een ware revolutie veroorzaakt in onze communicatie zowel op het werk als privé. En de veranderingen zullen alleen nog maar toenemen.

Iedereen kent inmiddels de vele voordelen van internet communicatie, waardoor de wereld een ‘global village’ is geworden. En tegenover de uitgebreide gebruiksmogelijkheden staan nauwelijks kosten voor particulieren, omdat in de westerse wereld nagenoeg iedere student of volwassene beschikt over een PC, tablet of smartphone met internetverbinding.

Kortom: het gebruik van internet groeit spectaculair en de behoefte aan ‘web portals’ zal komende jaren flink toenemen. Hoe kunnen we deze ICT toepassingen goed kunnen inzetten bij organisaties ?

     Internet communicatie

Vanuit Projectable hebben we leiding gegeven aan de ontwikkeling en implementatie van diverse on-line toepassingen en weten we welke technologische en organisatorische aspecten relevant zijn.
Allereerst gelden bij e dienstverlening een aantal bijzondere succesfactoren, zoals:

 • Gebruiksgemak: overzicht en eenvoud zodat iedereen er vlot mee om kan gaan
  (nut en bedieningsgemak bepalen in eerste instantie de structuur van een web portal),
 • Beveiliging tegen ‘hackers’ en het stelen of muteren van persoonlijke informatie,
 • Sluitende autorisatie en beveiliging bij uitwisseling van vertrouwelijke informatie,
 • Continue beschikbaarheid: verwacht wordt dat toepassingen 24x7 te bereiken zijn en uitval door technische fouten of virussen worden zwaar bekritiseerd,
 • Goede werking van diverse webbrowsers,
 • Snelle responstijden (ook bij veel data verkeer, zoekfuncties, transacties en piekbelastingen),
 • Eenvoudige aanpassing van de inhoud via een CMS (Content Management Systeem),
 • Eventueel koppeling met handige ‘apps’ en ‘social media’.

Deze succesfactoren zijn bepalend bij de inrichting van de e dienstverlening:

 • Veel aandacht voor de ‘look and feel’ en het gebruiksgemak
  (uitgebreide toetsing van navigatie en concept webpagina’s door gebruikers),
 • Sluitende beveiliging op meerdere niveaus in de software, verbinding en inlogprocedures,
 • Uitgebreide technische, functionele en performance testen voorafgaande aan productie
  (en geautomatiseerd testen voor snel herstel bij evt. fouten),
 • Decompositie van ingewikkelde bewerkingen t.b.v. snelle responstijden,
 • Effectieve koppeling met andere interne en externe back offices,
 • Tijdelijke fallback voorzieningen of maatregelen bij uitval van web applicaties,
 • Nieuwe keuzemogelijkheden voor ‘apps’, ‘social media’, minder papier en meer klant ondersteuning.

Projectable projectmanagers hebben uitgebreide ervaring met de bijzondere aspecten bij de ontwikkeling en implementatie van web portals en de integrale inpassing daarvan in de eigen organisatie.

Een praktijkvoorbeeld.
Een ministerie wilde een landelijk register invoeren dat door iedere burger geraadpleegd kon worden en door alle gemeenten en GGD’en actueel gehouden kan worden. Voor 2000 waren hier ingrijpende infrastructurele voorzieningen voor nodig, maar nu kan dit eenvoudig via internet.
Het openbare deel van het web portal kan nu door iedereen geraadpleegd worden en afgeschermde deel alleen door geautoriseerde personen. Iedereen met een PC heeft nu direct toegang (24 uur per dag) tot de web portal ongeacht waar hij/zij is. En vanuit het register zijn koppelingen gelegd worden met andere databases (bevolking en belasting register) om data te controleren en mutaties door te geven.

Internet biedt ongekende nieuwe toepassingsmogelijkheden voor overheid en bedrijven, maar de bijzondere aspecten moeten wel adequaat gemanaged worden.