Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Transformatie … of kun je een rups leren vliegen ?

Diverse wetenschappers geven aan dat de technologische ontwikkeling in de 21e eeuw 1000 ! maal groter zal zijn dan die in de 20e eeuw. Het samenkomen van menselijke denkkracht ondersteund door computers en communicatie over de hele wereld zal enorme veranderingen teweeg brengen.
De groei van internet afgelopen jaren is daar een goed voorbeeld van. Dit zijn niet zomaar veranderingen, maar vernieuwingen die de wereld op z’n kop zetten.
In onderstaand schema zijn een aantal ontwikkelingen benoemd die op organisaties afkomen.

Trends organisatie ontwikkeling

Hoe kan een organisatie met deze externe ontwikkelingen omgaan ? Beheersen lukt niet meer !
De enige optie lijkt kansen benutten en bedreigingen neutraliseren.

Om als organisatie steeds opnieuw koers te kiezen en te vernieuwen, moet je terug naar de essentie. Wat willen wij voor de maatschappij betekenen ? Wat is onze zingeving (rol) ? Een sterke bezieling (WAAROM) zal elk WAT en HOE doorstaan. Werken is met plezier je talenten inzetten.
Echte kracht ontstaat door samenwerking van diversiteit: je kunt geen succesvolle organisatie opbouwen met individuele toptalenten en zwakke relaties. En samenwerking slaagt door aandacht voor de complete mens (handen, hoofd, hart én ziel). Een grote synchroniteit op mens- en organisatieniveau vermenigvuldigt het resultaat.
Transformatie ontstaat van ‘binnenuit’, vanuit je eigen verlangen en ervaring. Het moet en kan anders. Het is vooral focussen op je sterktes en accepteren van je zwaktes en verschillen.
Essentieel voor een nieuwe strategie is dat die breed gedragen wordt. De leiders hebben autoriteit (gezag) nodig over betrokkenen. Betrokkenen moeten geloven in de gezamenlijke missie en vrijwillig hun medewerking geven.

Vanuit Projectable ondersteunen we transformaties door advisering van (top)management en het invullen van managementposities. Onze ervaring omvat o.a.:

  • Inspirerend leiderschap: goed voorbeeld, gezag, dienstbaar, heldere realiteitsduiding en visie;
  • Leiding geven aan kaders/veranderingen in producten/diensten, klantcommunicatie en interne samenwerking;
  • Werken aan menselijke maat: persoonlijke aandacht/waardering, respect, ruimte+verantwoordelijkheid geven en 'worden wie je wilt zijn';
  • Verhelderen van de identiteit, toegevoegde waarde en kwaliteiten van de organisatie als kader voor groei (zingeving);
  • Investeren in emotionele intelligentie (re-actief -> pro-actief gedrag en volwassen dialoog);
  • Samen een hechte organisatiecultuur maken o.b.v. gemeenschappelijke principes en waardering van persoonlijke verschillen;
  • Ruimte en flexibiliteit creëren door minimale structuren (zelfsturing);
  • Transparantie vergroten: dit werkt zelfcorrigerend en laat kwaliteit groeien;
  • Vernieuwing organisch laten ontwikkelen (bottom-up) i.p.v. ontwerpen (top-down): medewerkers participeren in de vormgeving van hun werkprocessen;
  • Energie toevoegen aan uitgebluste relaties: vernieuwing is niet alleen nodig, maar ook ‘fun’.

Daarbij hebben we nog vaak diverse belemmeringen te overwinnen, zoals korte-termijn denken (boven lange-termijn), toenemende complexiteit/belangenverstrengeling, individualisering (wegvallen van collectieve waarden en normen), oude vastgeroeste organisatieculturen, angst om het oude/bekende los te laten, etc.
Projectable levert professionele interim verandermanagers, die uw organisatie door de transformatie helpen.